Các nghành ưu tiên thu hút đầu tư

Công nghiệp:

 • Sản xuất ô tô
 • Nhựa
 • Kim loại nhẹ
 • Dệt may (không bao gồm nhuộm)
 • Vật liệu xây dựng

Hàng tiêu dùng:

 • Chế biến thực phẩm
 • Nước giải khát
 • Sản phẩm gia tăng giá trị nông nghiệp
 • Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
 • Thiết bị điện

Công nghệ:

 • Điện tử
 • Lắp ráp thiết bị y tế
 • Phần mềm
 • Điện thoại thông minh
 • Viễn thông

Logistics:

 • Kho lạnh
 • Cảng container nội địa
 • Hệ thống kho hiện đại
 • Vận chuyển giao nhận hàng hóa đường biển