Liên hệ

Việt Nam

KCN WHA IZ 1 - Nghệ An

Quản lý bởi Công ty TNHH WHA Industrial Management Services Vietnam

Văn phòng Nghệ An
Lô AC1-1, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 238 222 9999 
XEM BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 
 
Văn phòng Hà Nội
11th Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Hanoi City 118000, Vietnam
Điện thoại: (+84) 24 3574 6999
E-mail: invest@whavietnam.com
www.whavietnam.com
 

THÁI LAN (Head Office)

WHA Industrial Development PLC.

International Department
Tầng 18, Tòa nhà UM, số 9, đường Ramkhamhaeng, Suanluang, Bbangkok 10250
Điện thoại: (+66)2 719 9555 
E-mail: marketing@wha-group.com
www.wha-industrialestate.com
XEM BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 
 

Thông tin liên lạc